Träna i grupp eller individuellt?

De flesta har någon gång besökt ett gym. Oavsett om man är en träningsnarkoman eller en periodare som brukar gå till gymmet sporadiskt vet nog alla på ett ungefär hur det fungerar. På de flesta större gym finns det två typer av aktiviteter: i ena änden av lokaler finns det maskiner, lösa vikter, löpband och annan utrustning, i den andra finns det rum där en instruktör lotsar en grupp genom ett träningspass. Det finns förstås inget som hindrar en att träna både i grupp och individuellt, men det tar mycket tid i anspråk. Därför vill du kanske på förhand ta reda på vad som passar dig bäst.

Många tycker att det är lättare att inspireras och ta sig igenom träningspasset i gruppträning. Ett spinningpass, exempelvis, kan vara lättare mentalt om det sker med en peppande ledare och andra som befinner sig i samma sits som du. Andra tycker precis tvärtom och anser att andra människor är en distraktion under träningspasset. De menar att lugn och ro är det bästa receptet för ett lyckat träningspass. Om du kan identifiera dig med ena eller andra kategorin bör det vara lätt för dig att lista ut vilken träningsform som passar bäst, vilket gör att du kan fokusera bättre och få ut mer av din träning.Träna i grupp eller individuellt 2

En fördel med gruppträning är att du ofta kan få hjälp med teknik. Om ledaren ser att du gör något fel kan det hända att han eller hon påpekar det och du löper mindre risk att drabbas för skada, samtidigt som du sannolikt får ett bättre resultat av träningen. Om du är osäker kan du också kolla på de andra deltagarna, som visar hur du bör göra. När du tränar på egen hand har du bara dig själv som referens, vilket gör att du antingen får fråga någon annan träningsdeltagare eller anlita en personlig tränare för att få hjälp. Naturligtvis kan du också leta upp information i en broschyr eller på nätet, men då behöver du också kunna omsätta det till praktiska övningar.

Att träna i grupp kräver ofta att du gör en anmälan innan passet påbörjas. Det finns i vissa fall drop in-pass, men då måste du förlita dig på att det inte är fullt när du kommer dit. Något som både gruppass och individuell träning har gemensamt är att det också att köra utomhus. Även om den traditionella bilden av gruppträning är att det sker i en lokal inomhus med spegelvägg har fler och fler gym hakat på trenden att förlägga vissa pass utomhus under sommarhalvåret. Då kan det vara praktiskt att märka dina träningskläder och utrustning med namnlappar så att de inte kommer bort.