Aerobics

En klassisk träningsform som många förknippar med 1980-talet men som fortfarande utövas av tusentals människor i Sverige idag är aerobics. Aerobics har fått sitt namn från ordet aerob, som betecknar en organism eller process som behöver tillgång till syre. Detta hänger ihop med det faktum att aerobics i första hand är en form av konditionsträning. Något man ska vara försiktig med när man tränar konditionsträning är sjukdom. Om man tränar medan man fortfarande har en infektion i kroppen kan det få allvarliga konsekvenser, till exempel hjärtmuskelinflammation. Om du känner dig osäker på om du kan träna igen efter sjukdom, är det alltid bra att ta kontakt med en läkare.1024px-Aerobic_exercise_-_public_demonstration01

Aerobics tränas oftast i grupp, under pass ledda av en aerobicsinstruktör. Under passet visar instruktören en rad rörelser med hela kroppen som deltagarna i passet imiterar. Dessa byggs sedan upp till att utgöra en hel, koreograferad träningsrutin som man dansar till musik. Passet är vanligtvis indelat i olika delar. Till exempel inleds ofta passet med ungefär 10 minuters lättare rörelser för att värma upp. Därefter börjar den intensiva träningen, då stegkombinationerna blir mer krävande, både fysiskt och koreografiskt. Efter den högintensiva konditionsträningen brukar man även lägga in några minuters nedvarvning. I vissa fall följs detta av styrketräning, annars av stretching innan passet avslutas.

Det har under åren uppstått flera olika typer av aerobicsträning. Ett exempel är step up, som är uppbyggd på samma sätt som ett aerobicspass med det tillägget att man använder sig av en step up-bräda, som man kliver upp och ner på i samband med stegkombinationerna. Detta gör step up till en träningsform som är mer fysiskt krävande än aerobics. Andra vanliga former av aerobicsträning är dansinspirerade varianter, till exempel salsa och funk eller hiphop. Även jazzdans är en vanligt förekommande variant av aerobicsträning. Ytterligare en variant kallas Hi/Lo, där man kombinerar lågintensiva stegkombinationer med högintensiva rörelser som hopp.

Om du tycker att aerobics verkar vara en träningsform som passar dig erbjuder de flesta gymkedjor i Sverige idag träningspass i form av aerobics.